سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از نرخ بیکاری سال گذشته ۴۰.۳ درصد بوده است یعنی ۹۵۷ هزار و ۲۷۱ نفر از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در سال گذشته بیکار بوده اند.