شهرخبر

عکس/ بازدید رئیسی از منطقه آزاد ارس

بازدید از منطقه آزاد ارس و کارخانه ارس خودرو دیزل

رئیس جمهور با حضور در کارخانه تولید خودروهای سبک و سنگین ارس خودرو دیزل از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات تولید در این منطقه قرار گرفت.