منافی: پرسپولیس در همه پست‌‌ها بازیکن سطح بالا می‌خواهد/ نظر پیشکسوتان در مورد تیم اهمیتی ندارد