شهرخبر

پنجره مهر؛

تمام زندانیان غیرعمد مالی گلستان تا پایان سال آزاد می شوند

تمام زندانیان غیرعمد مالی گلستان تا پایان سال آزاد می شوند

گرگان- معاون اداری مالی زندان های گلستان گفت:با مشارکت شورای شهر و روستاهای استان گلستان و خیرین، تمامی زندانیان جرایم غیر عمد مالی تا پایان سال آزاد می شوند.

حمید وسکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مشارکت خیرین استان، ستاد دیه و شورای شهر و روستاهای استان گلستان، تمامی زندانیان جرایم غیر عمد مالی تا پایان سال آزاد می‌شوند.