رئیسی: آذربایجان شرقی، استان تولید، تجارت و صادرات است/ آذربایجان شرقی مهد مردان بزرگ و نامداری است که برای جهان اسلام الگو هستند