شهرخبر

ببینید | برخورد بال هواپیما با چراغ روشنایی فرودگاه

ببینید |  برخورد بال هواپیما با چراغ روشنایی فرودگاه

ویدئویی از برخورد بال یک هواپیمای آمریکایی با چراغ روشنایی فرودگاه را می بینید. منبع: خبرفوری

265 256