شهرخبر

رئیس پلیس راهور تهران گفت : احتمال دارد که طرح ترافیک، مجدداً به شرایط قبل از کرونا برگردد که مقدمات کاهش تردد در هسته مرکزی شهر را ایجاد می کند.

احتمال بازگشت طرح ترافیک به شرایط قبل از کرونا2.jpg

 

 

سردار محمدحسین حمیدی در مصاحبه ای اعلام کرد: بر طبق آنچه که در شورای عالی ترافیک مطرح شده است، پیشنهادی برای بازگشت به شرایط قبل از کرونا وجود دارد. وی تأکید کرد که با توجه به اینکه یکی از ابزارهای کنترل ترافیک و آلودگی هوای تهران، استفاده از طرح ترافیک است، این طرح مقدمات کاهش تردد را در هسته مرکزی شهر ایجاد می کند. 
به گفته حمیدی، پیشنهادی به شورای عالی ترافیک مطرح شده است که شرایط به دوران قبل از کرونا برگردد که می تواند منجر به تغییر در شرایط شود. تصمیاتی در زمینه این پیشنهاد گرفته شده است که در هفته آینده به اعلام شهروندان خواهد رسید.