خبرگزاری اصولگرا : بیش‌تر افراد بدحجاب کارمند دولتند؛ از آنها شروع کنید! / لباس مناسب ؛ کمیاب و گران هستند ، لباس های نامناسب ، ارزان