افشاگری جنجالی درودگر از حامیان عالی رتبه استقلال/ بالاتر از وزیر هم از آنها حمایت کردند!