شهرخبر

اظهارات مقام آمریکایی ملاک ما برای اظهار نظر نیست

اظهارات مقام آمریکایی ملاک ما برای اظهار نظر نیست

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی گفت: ما در مذاکرات وین کنشمان کاملا مشخص است. آن‌چه که برای ما مهم است چیزی است که از مجاری مرسوم در حال انتقال است و از آن مسیر ایران ابتکار عمل خود را ارائه داده است و البته ایالات متحده پاسخ مناسبی نداده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

اراده جمهوری اسلامی ایران به ادامه روابط همسایگی است

سخنگوی دستگاه دیپیلماسی کشورمان اظهار داشت: سیاست خارجی دولت با یک تمرکز خاصی پیگیری شده است. میوه این کشورها در سفر سران کشورها هم دیده می‌شود هم چیده می‌شود. ۱۳ سند امضا شده در عمان در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت و در حوزه تجاری؛ در حوزه مراودات اقتصادی کارهایی که معطل مانده بود تبدیل به اسناد لازم الاجرا شد.

وی با بیان این که اظهارات مقام آمریکایی ملاک ما برای اظهار نظر نیست، گفت: ما در مذاکرات وین کنشمان کاملا مشخص است. آن‌چه که برای ما مهم است چیزی است که از مجاری مرسوم در حال انتقال است و از آن مسیر ایران ابتکار عمل خود را ارائه داده است و البته ایالات متحده پاسخ مناسبی نداده است.

ادامه دارد....