شهرخبر

عذرخواهی احسان علیخانی از شرکت‌کننده برنامه عصرجدید

عذرخواهی احسان علیخانی از شرکت‌کننده برنامه عصرجدید

احساسن علیخانی مجری برنامه عصر جدید از یکی از شرکت‌کنندگان این برنامه در خصوص شوخی‌اش عذرخواهی کرد.