شهرخبر

وزیر کشور : تخلف بزرگی در ساختمان متروپل انجام شده / توجهی به گزارش های تخلفات نشده است

وزیر کشور : تخلف بزرگی در ساختمان متروپل  انجام شده / توجهی به گزارش های تخلفات نشده است

ایسنا نوشت : وزیر کشور با بیان اینکه در ساختمان متروپل تخلف بزرگی انجام شده است، گفت: ساخت این ساختمان از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و چند سال در حال ساخت بوده است. اشکالاتی در دوره قبلی درباره این ساختمان گزارش شده، اما به این گزارش‌ها توجه نشده است.

احمد وحیدی درباره وضعیت ساختمان متروپل، گفت: خود این ساختمان، ساختمانی بود که با تخلف ساخته شده است؛ ساختمانی که حدود ۴۸ هزار متر مربع زیربنا دارد که ابتدا قرار بوده در شش طبقه ساخته شود و بعد در دو مرحله طبقاتی اضافه شده و به ۱۰ طبقه رسیده است.

وی با بیان اینکه ساخت این ساختمان از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و چند سال در حال ساخت بوده است، گفت: اشکالاتی در دوره قبلی گزارش شده است. گزارش‌هایی هم داده شده، اما به این گزارش‌ها توجه نشده است.وزیر کشور : تخلف بزرگی در ساختمان متروپل  انجام شده / توجهی به گزارش های تخلفات نشده است

بیشتر بخوانید :

وی گفت: با این حال به نظرم روند کار خوب پیش رفت و اکنون هم کار به خوبی دارد دنبال می‌شود.

۲۱۲۲۰