کنسرت- نمایش «سی‌صد»، در کاخ سعد آباد روی صحنه می‌رود