شهرخبر

ببینید | ویدیویی تکان‌دهنده از لحظه کتک خوردن وحشیانه مدیر مدرسه از همسرش

ببینید | ویدیویی تکان‌دهنده از لحظه کتک خوردن وحشیانه مدیر مدرسه از همسرش

ویدیوی فراگیر در هند مدیر یک مدرسه را به تصویر کشیده که به شکل روزانه مورد حملات همسر خود قرار گرفته است. این ویدیو به عنوان مدرک به دادگاه رسیدگی کننده ارایه شده است.منبع:الجزیره

266 262