شهرخبر

اجرای ۵۰۰۰ نفری سرود «سلام فرمانده» در گرگان

اجرای ۵۰۰۰ نفری سرود «سلام فرمانده» در گرگان

گرگان- نوجوانان دهه نودی گرگان در گردهمایی بزرگ پنج هزار نفری سرود سلام فرمانده را در گلزار شهدای گمنام گرگان اجرا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوجوانان دهه نودی گرگان، در گردهمایی بزرگ پنج هزار نفری در گلزار شهدای گمنام امام زاده عبدالله گرگان، سرور «سلام فرمانده» اجرا کردند.