لغو بازی ایران با کانادا سیاسی بود؟/ اتحادیه فوتبال کانادا: در یک هفته اخیر شرایط ژئوپولیتیک مربوط به میزبانی تفرقه‌انداز شده بود