شهرخبر

استخدام پتروشیمی ها (استخدام جدید)

۵ خرداد: استخدام شرکت پتروپالایش کنگان (استخدام جدید) - ۴ خرداد: استخدام شرکت پتروشیمی شازند (اطلاعیه جدید) - ۱ خرداد: استخدام شرکت پالایش نفت شیراز

اي-استخدام