شهرخبر

سعید روستایی در نشست رسانه‌ای فیلم «برادران لیلا» برای اولین بار درباره واکنش وزارت ارشاد به این فیلم گفت :«ما هنوز پروانه نمایش نداریم. قرار هست برگردیم و برویم پروانه نمایش بگیریم. ما در دولت قبل پروانه ساخت گرفتیم و دولت جدید می‌خواهد فیلم با دیدگاه آنها همخوانی داشته باشد و این نمی‌شود.

به گزارش هنر ام‌روز، سعید روستایی گفت: ما در دولت قبل پروانه ساخت گرفتیم و دولت جدید می‌خواهد فیلم با دیدگاه آنها همخوانی داشته باشد و این نمی‌شود. به نظرم فیلم اکران می‌شود. اما با توجه به اینکه سانسورهای زیاد «متری شیش و نیم» به آن فیلم آسیب زد این بار نمی‌توانم اجازه بدهم فیلمم از سانسور آسیب ببیند و این بار بین توقیف و سانسور، شاید توقیف را ترجیح بدهم.»