شمسایی: با قدرت در جام ملت های آسیا حضور خواهیم داشت