غرق شدن قایق مهاجران با 70 پناهجو در سواحل تونس

به گزارش رکنا، یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی که از لیبی به راه افتاده بود، در سواحل تونس غرق شد.

به‌دنبال این حادثه بیش از ۷۰ نفر از مهاجران ناپدید شدند.

گارد ساحلی تونس اعلام کرد، جست‌وجو برای یافتن مفقودشدگان ادامه دارد.