شهرخبر

یک نماد بورسی افزایش سرمایه می‌دهد

برکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه می دهد.

اکبر برندگی مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت در نامه ای به جعفری رییس نظارت بر ناشران فرابورس گروه مواد غذایی و شیمیایی، خبر از برنامه هیئت مدیره شرکت برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها داد.

وی این افزایش سرمایه را ناشی از مصوبه صورت جلسه سوم خردادماه هیئت مدیره این شرکت عنوان کرد.

وی اظهارداشت: این افزایش سرمایه منوط به اخذ گزارش کارشناسی و اخذ مجوزهای مربوط از سازمان بورس و سایر تشریفات قانونی است.

 

منبع: نبض بورس