شهرخبر

تظاهرات مردم بحرین در همبستگی با آیت الله عیسی قاسم

تظاهرات مردم بحرین در همبستگی با آیت الله عیسی قاسم

صدها نفر از شهروندان بحرینی در همبستگی با آیت الله عیسی قاسم و محکومیت کشتار شهروندان، در میدان الفداء الدراز تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منامه پست، شهروندان بحرینی به مناسبت سالروز کشتار الدراز، با حضور گسترده در میدان الفداء الدراز واقع در نزدیکی منامه، با آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی این کشور اعلام همبستگی کردند.

شرکت کنندگان در تظاهرات ضمن اعلام وفاداری با آیت الله عیسی قاسم و شهدای بحرین، با سر دادن شعارهای انقلابی، خواستار ادامه راه شهدا و مقابله با رژیم حاکم فاسد و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان‌ها شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین بر تداوم جنبش مردمی در زمینه حق تعیین سرنوشت و ایجاد نظام سیاسی جدید، دمکراتیک و عدالت محور برای همه مردم بحرین تاکید کردند.

گفتنی است مزدوران رژیم آل خلیفه و شبه نظامیان وابسته به وزارت کشور بحرین، ۲۳ ماه می ۲۰۱۷ به تحصن کنندگان در میدان الفاء الدراز در نزدیکی منزل آیت الله عیسی قاسم حمله کردند و ۵ شهروند را به شهادت رسانده و ده‌ها نفر دیگر را زخمی و بازداشت کردند.