شهرخبر

نماینده مجلس: دل بستن به برجام خطای بزرگی است/ اروپا با کشور و دولت ما بازی کرد

نماینده مجلس: دل بستن به برجام خطای بزرگی است/ اروپا با کشور و دولت ما بازی کرد

فردا نوشت: جوکار  گفت: امروز نباید ریسک کرد و همه پرتقال ها را در سبد مذاکرات چید. ما مذاکرات را دنبال می کنیم اما برنامه های توسعه ای و پیشرفت کشور را باید براساس توانمندی ها و ظرفیت های خودمان پیش ببریم.

مذاکرات وین در مرحله ای خاص قرار گرفته است، هر چند اروپایی ها بعد از سفر مورا به تهران درباره از سرگیری مذاکرات خوشبینانه سخن می گفتند اما حالا از احتمال بی نتیجه ماندن مذاکرات اعلام نگرانی می کنند.

محمدصالح جوکار درباره آینده برجام گفت: ما همه برنامه خودمان را برای توافق در مذاکرات بچینیم اساسا از اول کار اشتباهی بود و ادامه دادن آن نیز اشتباه است چون اگر قرار بود برجام انتفاعی برای ما داشته باشد همان زمان که برجام تصویب شد اتفاق می افتاد.

وی افزود: آمریکایی ها با قلم خود برجام را نوشتند و ما آن را پذیرفتیم اما خود آنها از برجام خارج شدند بنابراین هیچ گاه این اطمینان را نمی توان به طرف آمریکا داشت که در مقابل امتیازات ناچیزی که می دهد امتیازات بزرگتری نخواهد. ضمنا هیچ گونه اطمینانی وجود ندارد، روی مواردی که خودش تعهد کرده باقی بماند.

جوکار: به برجام دل نبندیم/ دلخوشی به مذاکرات ریسک بالایی دارد

این نماینده مجلس یادآور شد: ما همواره از مذاکره استقبال کردیم و استقبال می کنیم ولی این به آن معنا نیست که بر روی مذاکرات باقی بمانیم. اروپا طی سال های گذشته با کشور و دولت ما بازی کرد و برگ آنها پوچ و تو خالی بود، گذر زمان نیز همین را نشان داد، به طبع بر اثر وعده و وعید آنها نیز هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی ادامه داد: بهترین مسیر و راه برای ما آن است که روی مذاکرات هیچ گونه محاسبه ای نکنیم چون هر محاسبه ای انجام شود دقیق نخواهد بود. ما باید در عین حال که مذاکره می کنیم، براساس داشته ها و برنامه های خودمان حرکت کنیم. در مجموع شواهد و قرائن نشان می دهد که غرب اهتمام و اراده لازم برای مذاکره شفاف با ایران را ندارد بلکه تنها هدف آنها آن است که می خواهند ما را در یک نقطه نگه دارند و جلوی سرعت پیشرفت ما را بگیرند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس دلخوش کردن به مذاکرات را در شرایط فعلی خطرناک و پرریسک خواند و تأکید کرد: دل بستن به برجام خطای بزرگی است. ما باید مسیر خود را جلو ببریم، هر زمان در مذاکرات توفیقی حاصل شد از فرصت های آن استفاده کنیم.

وی افزود: امروز نباید ریسک کرد و همه پرتقال ها را در سبد مذاکرات چید. ما مذاکرات را دنبال می کنیم اما برنامه های توسعه ای و پیشرفت کشور را باید براساس توانمندی ها و ظرفیت های خودمان پیش ببریم.

۲۱۲۱۷