شهرخبر

فیلم راهنمای کامل جهت ثبت نام از متقاضیان جدید و جامانده از ثبت نام

فیلم راهنمای کامل جهت ثبت نام از متقاضیان جدید و جامانده از ثبت نام

کلیه افرادی که تا کنون یارانه دریافت نکرده اند، می توانند، با مراجعه به سامانه my.gov.ir اقدام به ثبت نام نمایند.

به گزارش تحریریه، سازمان هدفمندسازی یارانه ها با انتشار فیلمی، راهنمای کامل جهت ثبت نام از متقاضیان جدید و جامانده از ثبت نام را بارگذاری کرد.

کلیه افرادی که تا کنون یارانه دریافت نکرده اند، می توانند، با مراجعه به سامانه my.gov.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.

پایان/