شهرخبر

بخشی از صحبت‌های علی عباسی در نشست خبری فیلم عنکبوت.

به گزارش هنر ام‌روز، در نشست خبری فیلم «عنکبوت مقدس» علی عباسی درباره تلاشش برای ساخت این فیلم در ایران گفت:«من تلاش کردم که فیلم را در ایران بسازم. من به جایی که به آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته می‌شود رفتم.. و با آنها چایی خوردم.. و به آنها گفتم بجز چند صحنه این فیلم‌نامه ماست و حاضر بودم با آنها کنار بیایم و فیلم را در ساختار قانونی و سانسور ایران بسازم. هرچند گفتم هیچ‌گاه سانسور را تایید نمی‌کنم اما به نظرم کنار آمدن به آن ارزشش را داشت چون آن وقت واقعیت شهر مشهد را داشتم و واقعیت آنجا را لمس می کردم و آنها گفتند چه افتخاری است که شما به کشورتان برگشتید و چه فیلمساز بزرگی و.. به شما خبر می‌دهیم و یک سال گذشت و از آنها پرسیدم چه شد و گفتند بیا یک لیوان دیگر چایی بخوریم و آنجاست که می فهمید یعنی «نه!»»

من هنوز فکر می کنم که چیز حاشیه‌دار و چیز مخفی در فیلم ما نیست هر چیزی که در فیلم می بیند بخشی از زندگی مردم است و اگر جای دولت ایران بودم می‌گفتم این آدم فقط کارش را انجام داده».