قالیباف در حوزه تقنینی و نظارتی عملکرد مثبتی داشته/دشمنی‌ها علیه قالیباف در گذشته هم وجود داشته