بازیکن برزیلی عامل جدایی طیبی/اطلاعی از بازی ایران - پرتغال ندارم