شهرخبر

نرخ تورم در اردیبهشت ماه به ۳۸.۷ درصد رسید

نرخ تورم در اردیبهشت ماه به 38.7 درصد رسید

بر اساس اعلام مرکز آمار،نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه برای خانوارهای کشور به ٣٨,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، � .٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه به عدد ٣٩,٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند ­اند.

 

نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه  در مقایسه با ماه قبل ٣,٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش 6 واحد درصدی به ٤٩.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٧ واحد درصدی به 36درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٩,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 4واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 40.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

 

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت  به ٣,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.2واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.٣ درصد و ٣.٧ درصد بوده است.

 

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٧ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

 

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه  برای خانوارهای کشور به ٣٨,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، � ,٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٣ درصد و 40.8درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری � ,٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 0.8 واحد درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/