شهرخبر

اجرای صدور قبوض تجمعی در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان

اجرای صدور قبوض تجمعی در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان

تهران - ایرنا - معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صدور قبوض تجمعی در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان، عملیاتی شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از  سازمان مالیاتی، «افشین خدامرادی» با بیان اینکه در اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و متناظر آن، بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دراستای سهولت پرداخت قبوض مالیات تکلیفی پزشکان، امکان صدور قبوض تجمعی در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان پیاده سازی شده و از تاریخ بیستم اسفندماه سال گذشته، عملیاتی شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.  

وی افزود: از این پس مراکز درمانی می‌توانند با ثبت اطلاعات پرداخت پزشکان و با انتخاب عملیات صدور قبض تجمعی، بر اساس اطلاعات ثبت‌نام پزشکان و پراکندگی آن‌ها در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به صدور قبوض تجمعی اقدام کنند و به‌واسطه ابرازهای پرداخت تعبیه شده در این سامانه نظیر پرداخت آنلاین از درگاه‌های مختلف، چک و... پرداخت این قبوض را انجام دهند.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: پس از وصول مبالغ مندرج در قبوض تجمعی، به‌ازای هریک از پزشکان ثبت شده در این قبوض، مبلغ پرداختی به‌حساب هریک از پزشکان منظور خواهد شد؛ شرط ضروری جهت ثبت قبوض پرداختی به پرونده مالیاتی پزشکان، بهره‌برداری از سامانه مالیات تکلیفی پزشکان و تکمیل عملیات پرداخت از طریق این سامانه، توسط مراکز درمانی خواهد بود.