مسی ها هم باید برای استقلال تونل افتخار بزنند/ مدافعان مجیدی از منشا غافل نشوند/ عامل اصلی قهرمانی آجرلو بود