شهرخبر

به تازگی ویدئوی رقص غلامرضا نیکخواه با آرایش زنانه در فضای مجازی دست به دست می شود.

به گزارش هنر ام‌روز، برشی از سریال پرطرفدار جیران با بازی درخشان غلام رضا نیکخواه در نقش خواجه مخصوص جیران، سوگولی ناصرالدین شاه قاجار را می بینید.

در این سکانس جنجالی خواجه جیران به دلیل تخطی در امور  حرمسرا  مورد تنبیه از جانب مادر شاه قرار می گیرد و او را مجبور به رقصیدن با آرایش زنانه در حرمسرا می کند.