شهر خبر

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و چهارمین جشنواره ی ملّی تئاتر فتح خرمشهر

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و چهارمین جشنواره ی ملّی تئاتر فتح خرمشهر

محمد مهدی اسماعیلی به بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر پیام داد.

به گزارش خبرگزاری برنا، در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده است :

دفاع از ودیعه ها و ارزش های الهی و آرمان های والای انسانی، در ساحت متعالی و مفهوم کلیدی ِآن، یعنی "مقاومت" متجلی می شود و این مهم در جهان بینی دینی معانی و‌ مفاهیم زیباتری می‌یابد.

مبارزه برای پاسبانی از آرمان هایی که از سوی زیاده خواهان و ستمگران مورد تعدّی و تظلم  قرار می گیرند، تنها محدود به یک قلمرو فرهنگی خاص نیست، بلکه مولفه ای اثربخش، دیرپا و دوران‌ساز است که به اعتبار  نقش ِ بی بدیل آن در حیات و زیست اجتماعی انسان، دارای قدمت و قداست و شانی بلند در روایت ایثارگری های انسان های آزاده ای است که در راه دفاع از ارزش ها سر از پا نمی شناسند.

موضوع مقاومت و نهضت ها و حرکت های ظلم ستیزانه در جهان امروز،  آرمانی والا و ضرورتی برآمده از قلب محرومیّت ها  و رنج دیرپای ستمدیدگانی است که باید به حُرمت ِ نام انسان و ارزش های متعالیِ او به زیباترین و تاثیر گذارترین شیوه ها از جمله زبان گویا و فرامرزی هنر، به بازنمایی و تبیین درآید.

در این میان، ظرفیت های گسترده هنر نمایش، بستر شایسته و محمل درخوری است که می‌تواند این حقیقت  بزرگ را به درستی و هنرمندانه در ذهن و اندیشه مخاطب ِ تشنه فضیلت به تصویر کشد.

"بیست و چهارمین جشنواره ملّی تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر "، فرصت مغتنمی است تا ادبیّات و هنر مقاومت، به جلال  و کمال ِهرچه بیشتر، این مفهوم ِ بلند را در متن و محتوای نمایشنامه ها و اجرای تاثیرگذار آن، به میدان و عرصه تماشای مردم عزیز ایران ِ اسلامی بیاورد و نظریه حرکت بخش ِ مقاومت را به ویژه با عنایت به نگاه حکیمانه رهبر معظّم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) و نگاه دولت مردمی، در رسانه توانمند هنر نمایش، به زیبایی و ماندگاری، روایت کند.

با این امید،  مزید توفیقات پیشکسوتان وزین و جوانان آتیه‌مند ِحاضر در این جشنواره را از درگاه خداوند متعال مسالت نموده و برای تمامی دست اندرکاران این رویداد ناب ِمعنوی-هنری، سلامتی و سربلندی آرزومندم .

محمد مهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتهای پیام