شهرخبر

علی نوروزیان

مراحل پایانی بازسازی پردیس سینمای مهر شاهد

مجتمع سینمایی مهر شاهد شامل شش سالن سینمایی سبلان، شقایق، شیدا، کافه سکانس، رنگین کمان و موناکو مراحل پایانی بازسازی و ساخت را می‌گذراند و طی چند روز آینده افتتاح می‌گردد.