شهرخبر

چرا امیر عبداللهیان به وزارت اطلاعات رفت؟

چرا امیر عبداللهیان به وزارت اطلاعات رفت؟

حضور وزیر خارجه در وزارت اطلاعات جهت هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط برای ایستادگی در برابر وقاحت بیگانگان و مهار خیمه‌شب‌بازی‌های دشمنان و دولت سوئد بود.

به گزارش خبرگزاری برنا، حضور وزیر خارجه در وزارت اطلاعات، تنها چند روز پس از بازداشت دو فرانسوی متهم به اقدامات ضد امنیتی، و پیش از اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی جاسوس رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

به نظر می رسد این موضوع حکایت از فراهم آوردن مقدمات و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای ایستادگی در برابر وقاحت بیگانگان و مهار خیمه‌شب‌بازی‌های دشمنان و دولت سوئد دارد.

غالب تحلیلگران سیاسی ورود سوئد به مناقشه با ایران را بنا به اراده و به نیابت از رژیم اشغالگر قدس می دانند.

انتهای پیام