بروز پدیده گردو خاک در بیشتر استان ها طی هفته آینده/ کاهش ۸ درجه ای دما در نوار شمالی کشور