شریفات: قهرمانی حق استقلال بود/ تونل افتخار یک اقدام فرهنگی است