تساوی استقلال برابر آلومینیوم/ عبور آبی‌ها از تونل قهرمانی حریف!