حاشیه دیدار استقلال - آلومینیوم| بازار داغ روبوسی و تونل قهرمانی بازیکنان آلومینیوم برای قهرمان لیگ