شهرخبر

گاف جرج بوش؛ حمله به عراق غیرقابل توجیه و وحشیانه بود

گاف جرج بوش؛ حمله به عراق غیرقابل توجیه و وحشیانه بود

جرج دابلیو بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و عامل آغاز تجاوز نظامی به عراق و افغانستان، در گافی جالب اما واقعیت گفت: حمله به عراق وحشیانه بوده است.