شهرخبر

فراخوان های جذب معلم در فضای مجازی و حقیقی قانونی نیست

سید مجتبی هاشمی، فراخوان های جذب معلم در فضای مجازی و حقیقی را غیر قانونی اعلام کد.

فراخوان های جذب معلم در فضای مجازی و حقیقی قانونی نیست

سید مجتبی هاشمی، فراخوان های جذب معلم در فضای مجازی و حقیقی را غیر قانونی اعلام کد.

فراخوان جذب معلم در مدارس ، این روزها از آگهی های کوچه و خیابان گرفته تا فضای مجازی، به چشم می خورد. به گفته وزیر آموزش و پرورش، در سال گذشته، 71 هزار نفر از معلمان بازنشسته شدند. این مهم، آموزش و پرورش را با کمبود جدی معلم، به ویژه معلم مقطع ابتدایی مواجه می کند. حوه جذب معلمان و کادر اداری در مدارس و مراکز غیردولتی از طریق موسسان، مدیران مدارس و مراکز است و حتما باید فرآیندهای بررسی صلاحیت‌های اخلاقی، گزینشی و علمی طی شود. با این وجود در فضای خارج از سیستم اداری، آگهی های جذب معلم به وفور به چشم می خورد. 

در این راستا، سید مجتبی هاشمی، رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: فراخوان های جذب معلم در فضای مجازی و حقیقی قانونی نیست. با این وجود مدارس غیر دولتی می توانند برای جذب معلم فراخوان دهند؛ اما طبق قوانین، هر کسی که بخواهد وارد سیستم آموزش و پرورش شود، -چه در مدارس دولتی و چه غیر دولتی- باید از فیلتر گزینش آموزش و پرورش رد شود.

وی افزود: اگر موردی در خصوص عدم صلاحیت معلم ها در مدارس دیده شد، به وسیله والدین یا هر شخص دیگر، در ادراه ارزیابی عملکرد و حراست آموزش و پرورش قابل پیگیری است.

منبع: رکنا