شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#وزارت ورزش#وزارت ورزش و جوانان

عضو فراکسیون راهبردی و ورزش: جوانان سرمایه‌های کشوراند/ عزم داریم وزارت ورزش و جوانان را تقویت کنیم

عضو فراکسیون راهبردی و ورزش: جوانان سرمایه‌های کشوراند/ عزم داریم وزارت ورزش و جوانان را تقویت کنیم

عضو فراکسیون راهبردی و ورزش: جوانان سرمایه‌های کشوراند/ عزم داریم وزارت ورزش و جوانان را تقویت کنیم