واکنش بنیاد مستضعفان به گروگانگیری مرگبار ایلام / عامل جنایت کارمند اخراجی و تعلیقی نبود!