برند معروف برای مهدی طارمی سنگ تمام گذاشت/ طراحی اختصاصی کفش آدیداس برای طارمی