شهرخبر

در شرایط آلودگی هوا چه بخوریم؟ + اینفوگرافی | اختصاصی

در شرایط آلودگی هوا چه  بخوریم؟ + اینفوگرافی | اختصاصی

با مصرف صحیح سبزیجات و میوه تازه می‌توانیم سموم ناشی از آلودگی هوا را از بدن دفع و اکسیژن تازه را دریافت کنیم.