شهرخبر

اظهار نظر عجیب درباره غیر قانونی بودن بیت کوین!

بن برنانکی، رییس سابق فدرال رزرو می گوید که استفاده از بیت کوین «بیشتر برای فعالیت های اقتصاد زیرزمینی و اغلب موارد غیرقانونی است». وی افزود: "من فکر نمی‌کنم بیت‌کوین به‌عنوان یک شکل جایگزین پول در اختیار بگیرد."

اقتصاد اظهار نظر عجیب درباره غیر قانونی بودن بیت کوین!

بن برنانکی، رییس سابق فدرال رزرو، دیدگاه خود را در مورد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در مصاحبه با CBNC روز دوشنبه به اشتراک گذاشت.

برنانکی اقتصاددانی است که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره به عنوان رییس فدرال رزرو ایالات متحده خدمت کرد. او در طول تصدی خود به عنوان رییس، بر واکنش فدرال رزرو به بحران مالی اواخر دهه ۲۰۰۰ نظارت داشت.

وی با اشاره به اینکه ارزش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دقیقه به دقیقه تغییر می کند، اظهار کرد: "آنها به عنوان یک دارایی برای سفته‌بازی استفاده می‌شوند."

با این حال، وی با اشاره به اینکه «آنها قرار بود جایگزینی برای پول های فیات شوند»، افزود: «در این زمینه موفق نشده اند».

برنانکی ادامه داد: "اگر بیت کوین جایگزینی برای پول فیات بود، می‌توانستید از بیت‌کوین برای خرید مواد غذایی خود استفاده کنید. هیچ کس مواد غذایی را با بیت کوین نمی خرد، زیرا انجام این کار بسیار گران و ناخوشایند است. علاوه بر این، قیمت خواربار با معیار بیت کوین به شدت متفاوت است، بنابراین هیچ ثباتی نیز وجود ندارد."

وی افزود: "استفاده اصلی بیت کوین بیشتر برای فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و اغلب مواردی است که غیرقانونی هستند. من فکر نمی‌کنم بیت‌کوین به‌عنوان یک شکل جایگزین پول در اختیار بگیرد."

با این وجود، او انتظار دارد که بیت کوین و ارزهای دیجیتال «تا زمانی که مردم به آنها اعتقاد داشته باشند و بخواهند ریسک کنند، وجود خواهند داشت».

زمانی که از برنانکی پرسیده شد آیا بیت کوین از نظر او یک ذخیره ارزش یا طلای دیجیتال است، اصرار داشت که "این یک دارایی برای سفته‌بازی است."

منبع: اقتصاد آنلاین