شهرخبر

زاکانی در جمع معترضین شرکت واحد: کمیته ۶ نفری در دولت برای جمع بندی حقوق دستگاه های غیر دولتی تشکیل شده است؛ منتظر رای آن‌ها هستیم

زاکانی در جمع معترضین شرکت واحد: کمیته ۶ نفری در دولت برای جمع بندی حقوق دستگاه های غیر دولتی تشکیل شده است؛ منتظر رای آن‌ها هستیم

زاکانی در جمع معترضین شرکت واحد:
کمیته ۶ نفری در دولت برای جمع بندی حقوق دستگاه های غیر دولتی تشکیل شده است؛ منتظر رای آن‌ها هستیم

خبرگزاری برنا