مرگ خانم معلم فداکار قبل از عروسی اش! / جنازه معلم و دختر دانش آموز در آغوش هم!+ فیلم وعکس