شهرخبر

کشاورزی قراردادی تقریباً یک تسهیلات صفر درصد است

تهران - ایرنا - رییس سازمان امور عشایر ایران گفت: کشاورزی قراردادی یک تسهیلات صفر درصد است که حجم زیادی از نقدینگی موردنیاز کشاورزان از این طریق قابل تامین است.

خبرگزاری ایرنا