شهرخبر

سانسور دوباره خانم بازیگر این بار در برنامه دور همی! + ویدئو

این قسمت کوتاه در تیزر برنامه دورهمی پخش شده بود !

سانسور دوباره خانم بازیگر این بار در برنامه دور همی! + ویدئو

بعد از سانسور افتادن الیکا عبدالرزاقی از رو صندلی 

این بار قسمت کوتاهی از ترسیدن الیکا از ربات هم سانسور شد ، درحالیکه

این قسمت کوتاه در تیزر برنامه دورهمی پخش شده بود !