عکسی از تفاوت پوشش شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر در سفر به ایران و ترکیه را مشاهده می کنید. امیر قطر در دیدار با اردوغان با کت و شلوار حاضر شد.

NsgMnUN0nsix